', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Menu

Obiektywnie o Finansach

Ciekawe wiadomości z branży finansowej, newsy, analizy, rankingi, zestawienia, informacje o usługach finansowych, omówienie haczyków w promocjach oferowanych przez banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne

Profil mikrofirmy a jej rzetelność kredytowa

maciejka51

Drobne przedsiębiorstwa obsługują swoje zobowiązania względem banków dwa razy gorzej od przeciętnego Kowalskiego. Najsłabiej idzie to biznesmenom z sektora budowlanego.

BIK zaprezentował dane dotyczące tego, jak rzetelnie spłacają kredyty firmowe mikroprzedsiębiorcy z poszczególnych branż. Wynika z nich, że najgorzej radzą sobie z tym podmioty budowlane.

 

Jakość portfela kredytowego mikroprzedsiębiorców

 

Najwięcej zobowiązań kredytowych (41 proc. wszystkich) mają osoby prowadzące biznes w sektorze usług. Zresztą jest to najliczniej reprezentowana branża w polskiej gospodarce – co druga mikrofirma funkcjonuje w tym obszarze.

Jakość portfela kredytowego mikrofirm

Swoje kredyty najlepiej obsługują firmy usługowe. W ich przypadku udział wartościowy zobowiązań opóźnionych więcej niż 90 dni wynosi 12,3 proc.

Na drugim biegunie znajdują się organizacje z sektora budowlanego. Więcej niż co szósta pożyczona przez nie złotówka (17 proc.) jest oddawana po terminie.

Warto zauważyć, że w segmencie drobnego biznesu odsetek kredytów zagrożonych jest dwa razy większy niż w segmencie gospodarstw domowych (13,8 vs 6,6 proc.). Innymi słowy: mikroprzedsiębiorca spłaca kredyt dwa razy gorzej niż statystyczny klient detaliczny. Jednak gdy pod uwagę weźmiemy wyłącznie kredyty konsumpcyjne udzielone osobom fizycznym, różnica niemal się zaciera (wskaźnik NPL: 13,8 vs 11,8 proc.).

Lecz niepokoić może fakt, że ten udziałów zobowiązań przeterminowanych wśród mikrofirm rośnie. Przed rokiem wynosił 10 proc. Tak samo na koniec 2016 i 2017 r. W marcu tego roku było to już 11,8 proc.

 

Duże potrzeby pożyczkowe sprzedawców i producentów

 

Jeśli chodzi o liczbę czynnych kredytów dla firm,Zapotrzebowanie na kredyty w firmach handlowych i produkcyjnych nadreprezentowane – w stosunku do swoich udziałów w rejestrze CEiDG – są podmioty handlowe i produkcyjne.

Wynika to przede wszystkim ze specyfiki ich działalności, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wykorzystywanych aktywach, a tym samym w zapotrzebowaniu na finansowanie z banku. W firmach produkcyjnych duży udział mają aktywa trwałe (głównie rzeczowe), natomiast w handlu – aktywa obrotowe (głównie zapasy) – tłumaczy Aleksandra Stankiewicz-Billewicz z BIK.

 


Maciej Kusznierewicz

© Obiektywnie o Finansach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci