', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Menu

Obiektywnie o Finansach

Ciekawe wiadomości z branży finansowej, newsy, analizy, rankingi, zestawienia, informacje o usługach finansowych, omówienie haczyków w promocjach oferowanych przez banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne

Ranking IKZE w DFE 2018 r.

maciejka51

To był kiepski rok dla odkładających w DFE na emeryturę w III filarze. Wszystkie dobrowolne fundusze emerytalne zanotowały stratę, a najmniejszą – dotychczasowy outsider, czyli Pocztylion, który został nowym liderem.

Ostatni będą pierwszymi – ta biblijna sentencja przychodzi na myśl, gdy analizuje się tegoroczne notowania IKZE prowadzonych w formie dobrowolnych funduszy emerytalnych.

Liderujący do tej pory DFE PZU osunął się na piąte miejsce. Natomiast najlepszą stopę zwrotu w 2018 r. wypracował szorujący dotychczas po dnie DFE Pocztylion Plus.

 

IKZE w DFE: polityka inwestycyjna ma znaczenie

 

Jednak określenie zarobek jest w tym kontekście mocnym nadużyciem. I dotyczy to wszystkich funduszy emerytalnych III filaru. Dlaczego?

Ranking IKZE w DFE 2018

Wszystkie DFE zakończyły ten rok stratą, a najmniejsza była udziałem podmiotu zarządzanego przez Andrzeja Bąka. To już trzeci przypadek sześcioletniej historii Pocztyliona, że kończy on rok na minusie. Jego wyniki są stabilne (wykazują najniższe na rynku odchylenie standardowe), lecz kiepskie.

W dużej mierze wynika to ze składu portfela. Trzecifilarowy fundusz Poczty Polskiej nieco ponad połowę aktywów lokuje w dłużnych papierach skarbowych. W tym roku okazało się to dobrą strategią, lecz w szerszej perspektywie jest nieopłacalne. Średnioroczna stopa zwrotu Pocztyliona wynosi bowiem 1 proc.

Jego przeciwieństwem jest DFE PZU, który w długim horyzoncie wykazuje spory zysk (średniorocznie +15,7 proc.), bo aż 3/4 pieniędzy klientów trzyma w akcjach spółek z GPW. Na tle konkurentów ma najbardziej ryzykowny profil inwestycyjny. Z tego powodu jego wyniki charakteryzują się sporą zmiennością (najwyższe na rynku odchylenie standardowe).

 

DFE PZU coraz większe

 

Pozostałe zmiany w rankingu IKZE DFE można uznać za przetasowania. Były to ruchy o jedną-dwie pozycje w górę (PKO DFE i Nationale-Nederlanden DFE) bądź w dół (Allianz Polska DFE i DFE MetLife).

W tym roku w zestawieniu nie ma DFE Pekao, który zostałWyniki DFE PZU w 2018 zlikwidowany, a jego aktywa włączone do DFE PZU. To pokłosie przepisów, które zabraniają posiadania przez jedną grupę kapitałową więcej niż jednego powszechnego towarzystwa emerytalnego. Przypomnijmy, że od 2016 r. kontrolę nad grupą Banku Pekao sprawuje PZU, które wraz z Polskim Funduszem Rozwoju ma łącznie 1/3 akcji banku z żubrem.

W rankingu nie ujęliśmy także Generali DFE, które nie prowadzi aktywnej sprzedaży jednostek uczestnictwa.

Wedle danych KNF na koniec czerwca 2018 r. (nowszych jeszcze nie ma) IKZE w DFE miało 98 tys. osób, które ulokowały w ten sposób 252 mln zł. W obu kategoriach to 13 proc. całego rynku IKZE, który obejmuje także konta oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne, rachunki maklerskie i polisy.

 

Najlepsze IKZE w DFE w 2018 r.

lp.

fundusz (PTE)

wartość jednostki [zł]

wynik w 2018 r.*

wynik w 2017 r.

wynik od początku istnienia

+/- średniorocznie

OS**

Aktywa

[mln zł]

1.

DFE Pocztylion Plus

(Pocztylion-Arka PTE)

10,62

-4,41%

-1,25%

6,2%

1%

1,23%

1,5

2.

PKO DFE

(PKO BP Bankowy PTE)

14,80

-5,19%

6,68%

48%

6%

1,65%

56,3

3.

Nationale-Nederlanden DFE

(Nationale-Nederlanden PTE)

21,87

-6,78%

6,46%

118,7%

13%

2,3%

73,5

4.

Allianz Polska DFE

(PTE Allianz Polska)

12,88

-7,60%

7,76%

28,8%

3,8%

1,82%

11,9

5.

DFE PZU

(PTE PZU)

[chcę otworzyć IKZE w DFE PZU]

27,28

-8,43%

11,09%

172,8%

15,7%

2,97%

47,8

6.

MetLife DFE

(MetLife PTE)

21,25

-16,14%

5,51%

112,5%

11,7%

2,09%

33,8

Źródło: analizy.pl. Opracowanie bank24.blox.pl. Aktywa na dzień 31.12.2017 r.

1 – na dzień 8.12.2018 r.

2 – OS (odchylenie standardowe): im wyższa wartość, tym większa zmienność wyników w przeszłości i większe ryzyko inwestycyjne w przyszłości


 

Maciej Kusznierewicz

© Obiektywnie o Finansach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci