', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Menu

Obiektywnie o Finansach

Ciekawe wiadomości z branży finansowej, newsy, analizy, rankingi, zestawienia, informacje o usługach finansowych, omówienie haczyków w promocjach oferowanych przez banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne

Już prawie 10 mld zł na prywatne emerytury

maciejka51

W 2017 r. oszczędności na IKE oraz IKZE znów urosły o kilkadziesiąt procent. Najwięcej nowych środków odłożonych z myślą o emeryturze wpłynęło do funduszy inwestycyjnych, które pozyskały też najwięcej nowych klientów w III filarze.

KNF opublikował najświeższe dane o oszczędnościach w III filarze. Na koniec 2017 r. na IKE odłożyliśmy niemal 8 mld zł. Natomiast na IKZE zgromadziliśmy 1,7 mld zł. Łącznie w obu segmentach aktywa emerytalne zwiększyły się przez ostatnich 12 miesięcy o 1,9 mld zł, czyli przeszło 1/4.

 

IKE: fundusze inwestycyjne doganiają polisy ubezpieczeniowe

 

Indywidualne konta emerytalne posiadało 951,6 tys. osób. Przez rok liczba rachunków zwiększyła się o 49 tys. sztuk. To najlepszy wynik od lat. Dynamika wyniosła ponad 5 proc. i utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie.

Aktywa na koniec 2017 r. IKE wyniosły 8 mdl złNa IKE trzymaliśmy 7,96 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Dynamika przyrostu środków była najwyższa od 2013 r. W ujęciu nominalnym aktywa zwiększyły się o 1,3 mld zł. To największy wzrost w historii istnienia III filaru emerytalnego.

Pieniądze wpłynęły na co trzecie konto emerytalne (dokładnie: 313,7 tys. rachunków). Średnia wpłata wyniosła 3,8 tys. zł przy limicie 12789 zł. Była o 100 zł wyższa niż w 2016 r.

Odsetek zasilonych rachunków IKE od kilku lat oscyluje wokół 30 proc. z lekką tendencją wzrostową. Na identycznym poziomie utrzymuje się stopień wykorzystania limitu, który rośnie corocznie, wraz ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Statystycznie najwięcej odłożyli klienci mający IKE w domach maklerskich (średnio po 9,6 tys. zł) i bankach (4,6 tys. zł). W tej kwestii też nic nie zmienia się od dłuższego czasu.

Największą dyscypliną ponownie wykazały się osoby posiadające IKE pod postacią konta oszczędnościowego. Odsetek zasilonych rachunków tego typu wyniósł aż 77 proc.

Na drugim biegunie po raz kolejny znaleźli się ci, którzy odkładają w polisach z UFK. Jedynie co czwarta taka osoba dokonała jakiejkolwiek wpłaty na IKE w 2017 r.

Mimo to najwięcej pieniędzy na IKE odłożyliśmy właśnie w polisach (2,6 mld zł). Jednak już za rok może się to zmienić, ponieważ na koniec grudnia ub.r. fundusze inwestycyjne zarządzały aktywami mniejszymi o zaledwie 145 mln zł. Dystans między obiema formami IKE maleje od kilku lat.

Fundusze inwestycyjne zyskują na znaczeniu w odkładaniu na emeryturę

Fundusze jako forma odkładania na emeryturę zyskują na znaczeniu. W 2017 r. to TFI pozyskały najwięcej pieniędzy od przyszłych emerytów. Zdołały też przekonać najwięcej nowych klientów (59 tys. spośród 89 tys., którzy założyli IKE po raz pierwszy). Spośród 1,3 mld zł nowych środków, jakie wpłynęły na IKE, 450 mln zł pozyskały instytucje zbiorowego inwestowania. Do drugich pod względem przyrostu sumy bilansowej banków wpłaciliśmy 320 mln zł.

Na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazły się towarzystwa ubezpieczeniowe, które zebrały 300 mln zł. Jednak ich baza klientów skurczyła się drugi rok z rzędu. Mimo to wciąż kontrolują one 60 proc. rynku IKE (568 tys. klientów).

 

Rynek IKE w 2017 r. w liczbach

Liczba kont IKE 951,6 tys. szt.
Aktywa 7,96 mld zł
Odsetek zasilonych rachunków 33 proc.
Średnia wpłata 3800 zł
Źródło: Obiektywnie o Finansach

 

IKZE: połowa wpłat wpłynęła do funduszy inwestycyjnych

 

Na koniec ub.r. indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego posiadało 691 tys. osób. Tym samym przez rok baza klientów organizacji prowadzących IKZE zwiększyła się o 48 tys. osób. Dynamika została więc utrzymana na zeszłorocznym poziomie.

Aktywa IKZE na koniec 2017 r. przekroczyły 1,7 mld złOszczędności na IKZE urosły o 620 mln zł – do 1,7 mld zł. W ujęciu procentowym to mniej niż w 2016 r. (57 proc. vs 74 proc.), ale nominalnie – najwięcej w pięcioletniej historii tego segmentu systemu emerytalnego.

Za przeszło połowę tej kwoty (313 mln zł) odpowiadają fundusze inwestycyjne, które już przed rokiem zdetronizowały towarzystwa ubezpieczeniowe w wielkości zgromadzonych aktywów. Można więc mówić o zmianie trendu.

W dodatku TFI trzeci rok z rzędu były liderem w liczbie nowo otwartych rachunków emerytalnych. Tym razem na IKZE w tej postaci zdecydowało się 40 tys. osób (spośród 48 tys., które w ub.r. zawarły umowę o IKZE).

Jednak to ubezpieczyciele nadal mają największą bazę klientów, kontrolując 2/3 rynku (449 tys. kont). Z drugiej strony ich klientela jest najmniej zdyscyplinowana. Tylko co siódma osoba dokonała wpłaty w 2017 r.

Średnia rynkowa wyniosła 29 proc. (198,1 tys. zasilonych kont emerytalnych). To najwyższy wskaźnik od początku istnienia IKZE.

Fundusze inwestycyjne to najpopularniejsza forma IKZE

Przeciętna wpłata wyniosła 3100 zł przy limicie 5115,6 zł. Była o 300 zł wyższa niż rok wcześniej. Tradycyjnie najmocniej zawyżyły ją osoby odkładające na giełdzie (statystycznie odłożyły po 4,7 tys. zł), a zaniżyli posiadacze polis z UFK (średnia wpłata 2,6 tys. zł).

Klienci z IKZE pod postacią rachunków maklerskich są też najbardziej zdyscyplinowani w odkładaniu pieniędzy. Aż na 81 proc. kont odnotowano wpływ. Znów najmniejszy odsetek (14 proc. zasilonych rachunków) zanotowano wśród klientów firm ubezpieczeniowych.

 

Rynek IKZE w 2017 r. w liczbach

Liczba kont IKZE 691 tys. szt.
Aktywa 1,7 mld zł
Odsetek zasilonych rachunków 29 proc.
Średnia wpłata 3100 zł
Źródło: Obiektywnie o Finansach

 


Maciej Kusznierewicz

© Obiektywnie o Finansach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci