', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Menu

Obiektywnie o Finansach

Ciekawe wiadomości z branży finansowej, newsy, analizy, rankingi, zestawienia, informacje o usługach finansowych, omówienie haczyków w promocjach oferowanych przez banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne

Wyjście z długów w 5 krokach

maciejka51

Niewypłacalność nie jest sytuacją bez wyjścia. Najważniejsze jest to, by nie uciekać od kłopotów i w razie trudności w regulowaniu zobowiązań podjąć wysiłek zmierzający do pozbycia się ich. W tym celu możemy skorzystać z wielu środków zaradczych.

Materiał Partnera

W Polsce ponad dwa miliony osób nie spłacają swoich zobowiązań na czas. Składa się na to wiele czynników.

W wielu przypadkach jest to spowodowane wpadnięciem przez kredytobiorców w pętlę zadłużenia. Mimo zaległości w zobowiązaniach zaciągają kolejne kredyty i pożyczki, których również nie są w stanie spłacać. Także różne zdarzenia losowe pogarszają ich sytuację życiową.

Nawarstwienie kłopotów wywołuje poczucie beznadziei. Często dłużnicy popadają w całkowitą bierność, zamiast szukać wyjścia z tarapatów. Najgorszym wyborem jest właśnie ukrywanie się przed wierzycielami i udawanie, że nie ma problemu. Jak zatem wyjść mu naprzeciw i pozbyć się go raz na zawsze?

 

Kontakt z wierzycielem

 

Wierzyciel dąży do tego, by odzyskać zainwestowany kapitał, czyli kwotęNegocjacje w sprawie zadłużenia pożyczki wraz z należnymi opłatami. Sięga po różne sposoby. Do podstawowych należą:

 • odzyskiwanie zadłużenia własnymi siłami, czyli windykacja wewnętrzna,
 • zlecenie procesu firmie windykacyjnej, czyli windykacja zewnętrzna,
 • złożenie sprawy do sądu.

Każdy z tych procesów pochłania sporo czasu i pieniędzy. Wierzyciel będzie starać się zminimalizować koszty windykacji. Dlatego warto wykazać dobrą wolę i skontaktować się z pożyczkodawcą w celu podjęcia negocjacji co do spłaty zadłużenia.

Zaproponujmy rozłożenie długu na raty bądź umorzenie jego części. Zyskają na tym obie strony. My złapiemy oddech w spłacie należności, a kredytodawca obniży koszty odzyskania zobowiązań.

Warto wiedzieć, że ze względu na bardziej płaską strukturę organizacyjną próba podjęcia negocjacji ma większe szanse powodzenia w mniejszych instytucjach finansowych. W bankach ustalenie indywidualnego harmonogramu spłaty może być trudniejsze w związku z bardziej rozbudowanym procesem decyzyjnym i sformalizowanymi procedurami.

 

Pożyczka konsolidacyjna

 

Pożyczka konsolidacyjnaNegocjacje nie muszą przynieść oczekiwanych przez nas rezultatów. Wierzyciel albo straci do nas zaufanie, albo nie będzie mógł zaproponować lepszych warunków spłaty. Co wtedy?

Nie załamujmy rąk. Wciąż istnieje korzystne rozwiązania. Jednym z nich jest pożyczka konsolidacyjna, której głównym celem jest splata innych zobowiązań i rozłożenie posiadanego długu na mniejsze raty.

Często może być udzielona na lepszych warunkach niż poprzednie kredyty. Najbardziej sprawdza się w dwóch sytuacjach:

 1. Gdy mamy wiele różnych pożyczek i zaczynamy gubić się w terminach spłaty
 2. Nie jesteśmy w stanie spłacać rat w obecnej wysokości i chcemy je zmniejszać.

Ciekawą pożyczkę konsolidacyjną oferuje Ekassa.com. Propozycja ta łączy dobrą ofertę z minimum formalności. Mogą z niej skorzystać także klienci ze złą historią kredytową.

 

Sądowa egzekucja należności

 

Postępowanie sądowe nie jest najprostszym rozwiązaniem. Lecz gdy wierzycielsąd ogłasza nakaz zapłaty na wniosek wierzyciela nie jest w stanie znaleźć innego sposobu na odzyskanie kapitału, zwraca się o pomoc do sądu.

Niektórzy pożyczkodawcy są bardzo zdeterminowani. Już po miesiącu lub dwóch od powstania zaległości zwracają się do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Co jako dłużnicy możemy wówczas zrobić? Sprawdźmy, czy nie zaszła pomyłka. Być może mylnie przypisano nam cudze długi. Być może pojawiły się poważne błędy w dokumentach.

 

 1. Poprośmy o wgląd do dokumentów potwierdzających zadłużenie.
 2. Sprawdźmy, czy ewentualne koszty i kapitał pożyczki zostały poprawnie wyliczone.
 3. Jeżeli dług rzeczywiści istnieje, a kwoty zadłużenia się zgadzają, przeanalizujmy sprawę pod kątem przedawnienia roszczeń.
 4. Jeżeli już zgłosi się do nas komornik, ponownie zwróćmy się do wierzyciela z wnioskiem o umorzenie części należności bądź zawieszenie postępowania. Koszty egzekucyjne są bardzo wysokie i należy zrobić wszystko, by wstrzymać lub zakończyć postępowanie.

 

Zwiększenie dochodów

 

Zamiast biernie przyglądać się kolejnym wezwaniom do zapłaty, poszukajmy sposobu na polepszenie swojej sytuacji finansowej. Co konkretnie zrobić?

 1. Zmieńmy pracę na lepiej płatną.
 2. Poszukajmy dodatkowego, najlepiej stałego, źródła dochodu.

Nie jest to proste, ale warto podjąć ten wysiłek. Sytuacja na rynku pracy sprzyja tym, którzy szukają zatrudnienia i wyższych wynagrodzeń.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 

Upadłość konsumenckaUstawodawca wyszedł naprzeciw problemom zadłużonych i wprowadził rozwiązanie dla osób, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Chodzi o bankructwo prywatne.

Po złożeniu wniosku przez dłużnika sąd bada, w jaki sposób doszło do niewypłacalności. Ustala, czy był to skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, czy zadłużenie powstało w wyniku zdarzeń, na które dłużnik nie miał wpływu (np. likwidacja miejsca pracy, wypadek prowadzący do czasowej lub stałej utraty możliwości zarobkowania). Jeżeli wystąpią dwie pierwsze przesłanki, sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W razie korzystnego rozstrzygnięcia dochody dłużnika staną się wolne od jakichkolwiek działań egzekucyjnych. Jednak zobowiązania nie znikną. Sąd uzgodni z nami indywidualny plan spłaty.

 


Ekassa.com

© Obiektywnie o Finansach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci