', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Menu

Obiektywnie o Finansach

Ciekawe wiadomości z branży finansowej, newsy, analizy, rankingi, zestawienia, informacje o usługach finansowych, omówienie haczyków w promocjach oferowanych przez banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne

Czy i jaki bank przejmie SKOK Nike?

maciejka51

Tego dowiemy się na przełomie maja i czerwca. W czarnym scenariuszu, który jest bardzo prawdopodobny, SKOK Nike czeka bankructwo, a BFG – konieczność wypłaty członkom kasy ponad 100 mln zł.

Kasą Kredytową Nike, która ma 34 oddziały w sześciu województwach, od lipca 2016 r. kieruje zarządca komisaryczny Waldemar Szostak. Został tam ustanowiony przez KNF, ponieważ spółdzielni finansowej groziła niewypłacalność.

 

Co się stanie ze SKOK-iem Nike po 30 maja?

 

Komisarz miał za zadanie poprawić efektywność SKOK-u Nike, czyli przedeKłopoty SKOK-u Nike wszystkim poprawić jego współczynnik wypłacalności i zwiększyć fundusze własne. Wczorajsza (z 16 maja) decyzja nadzoru oznacza, że ta misja mu się nie powiodła. Zresztą dotąd nie udało się to żadnemu komisarzowi, których państwowy regulator ustanawiał w sumie w 20 kasach pożyczkowych.

By ratować SKOK Nike, KNF badał możliwość jego przejęcia przez inny SKOK. Jednak odstąpił od tego rozwiązania. Dlaczego? Ewentualna transakcja sprawiłaby, że stosunek funduszy własnych do wartości aktywów kasy przejmującej spadłby poniżej wymaganego prawem 1 proc., czyli podmiot przejmujący sam wpadłaby w kłopoty.

Zgodnie z ustawą o SKOK nadzór wystosował więc do banków zaproszenie do udziału w restrukturyzacji SKOK-u Nike. Chętni mogą zgłaszać się do 30 maja.

Jeśli żadna instytucja nie wyrazi woli zakupu kasy kredytowej z Warszawy, KNF ją zawiesi i skieruje do sądu wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Wtedy ciężar wypłaty depozytów (wedle stanu z lipca ub.r. – 130 mln zł) 18 tys. członków spółdzielni finansowej spadnie na BFG.

[edytowany 5/06
Sprawdził się czarny scenariusz. Żaden bank nie był zainteresowany przejęciem warszawskiej kasy kredytowej, dlatego KNF ją zawiesiła i wystąpiła do sądu o ogłoszenie upadłości SKOK-Nike]

 

Miliardowe koszty BFG

 

System gwarancji BFG dla SKOK pochłonął dotąd ok. 4,4 mld złPrócz SKOK-u Nike zarządca komisaryczny pracuje obecnie jeszcze w czterech kasach kredytowych. Chodzi o SKOK Jaworzno, SKOK Wybrzeże, Bieszczadzką SKOK i Lubuską SKOK.

Od momentu objęcia sektora spółdzielczego kuratelą KNF w listopadzie 2012 r., zbankrutowało dziewięć SKOK-ów. Najświeższy przypadek to Twoja SKOK z Kędzierzyna-Koźla. Wypłatą środków gwarantowanych jej klientom zajmie się BZ WBK. Ponadto sześć kas zostało przejętych przez banki. W stosunku do 10 kas pożyczkowych toczą się postępowania, które mają ustalić, czy istnieją przesłanki do ustanowienia w nich komisarza.

Jakie były tego koszty? BFG na wypłaty środków gwarantowanych klientom SKOK-ów przeznaczył dotąd 3,86 mld zł, a na sfinansowanie przejęć – 0,5 mld zł.

 


Maciej Kusznierewicz

© Obiektywnie o Finansach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci