', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Menu

Obiektywnie o Finansach

Ciekawe wiadomości z branży finansowej, newsy, analizy, rankingi, zestawienia, informacje o usługach finansowych, omówienie haczyków w promocjach oferowanych przez banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne

W 2016 r. lokaty przegrały z funduszami

maciejka51

Tym razem ryzyko popłaciło. Ten, kto w ub.r. nie bał się straty, cieszył się dwucyfrowym zyskiem wypracowanym przez polskie akcje i złoto. Zarobić dały też bezpieczne instrumenty, ale w ich przypadku stopa zwrotu była mniejsza niż rok wcześniej.

 

To nie był dobry rok dla zwolenników pomnażania pieniędzy bezpiecznymi sposobami. Co prawda w 2016 r. niemal wszystkie analizowane przez nas instrumenty finansowe przyniosły zysk, to jednak w przypadku tych uważanych za mało ryzykowne (lokaty, obligacje skarbowe, fundusze gotówkowe i pieniężne oraz fundusze dłużne) był on mniejszy niż rok wcześniej. Z kolei dobrze i bardzo dobrze wypadły inwestycje określane jako ryzykowne (akcje, waluty, złoto), które zdecydowanie pobiły wysokością stopy zwrotu konserwatywne inwestycje.

 

Zarobek na długach obcych rządów i zagranicznych firm

 

Spośród instrumentów o małym i bardzo małym ryzyku w 2016 r. najbardziejstopa zwrotu z funduszy dłużnych i innych bezpiecznych instrumentów w 2016 r. dochodowe teoretycznie okazały fundusze dłużne zagraniczne. Średnio zarobiły one 8,3 proc. Dlaczego teoretycznie? Po pierwsze, produkty te wymagają od klienta pewnego rozeznania. Po drugie, nie gwarantują zarobku, a mogą zanotować stratę.

W związku z tym za najbardziej zyskowne w gronie bezpiecznych form pomnażania oszczędności można w ub.r. uznać obligacje skarbowe 10-letnie. Stopa zwrotu za I rok wyniosła 2,6 proc. Jednak w kolejnych latach zarobek na długoterminowych papierach dłużnych emitowanych przez rząd RP może nie być tak wysoki, ponieważ zależeć będzie od inflacji powiększonej o marzę 1,5 proc.

Nie można też zapomnieć, że odsetki wypracowane przez 10-letnie obligacje będą do dyspozycji posiadacza dopiero po upływie wskazanego w tych papierach okresu (zysk z obligacji 3- i 4-letnich wypłacane są co 6 i 12 miesięcy).

Gdzie na tym tle znajdują się lokaty roczne? Z przeciętnym zyskiem na poziomie 1,44 proc. uplasowały się na siódmym miejscu. Swoją stopą zwrotu zdołały pokonać jedynie fundusze gotówkowe i pieniężne (uniwersalne), dłużne polskie (uniwersalne) i dłużne polskie skarbowe.

 

Dochodowe akcje z GPW i złoto

 

Jeśli chodzi o aktywa ryzykowne, największy zysk wypracowały akcje polskich spółek z segmentu średnich. Zarobiły one przeszło 20 proc. w skali roku.

Teoretycznie kupując w 2016 r. walory dowolnej firmy notowanej na GPW, można wzbogacić się o 14 proc. Papiery podmiotów z indeksu mWIG80 zajęły trzecie miejsce wśród najbardziej dochodowych inwestycji ub.r.

Bardzo dobrze wypadł również żółty metal. Ten wyceniany w złotówkach zwiększył swoją wartość o prawie 16 proc. Natomiast wycena drogocennego kruszcu w dolarach zwiększyła się o niespełna 9 proc.

 

Stopa zwrotu z bezpiecznych instrumentów finansowych w 2016 r.

lp.

aktywo

zysk/strata w 2016 r. [proc.]

1.

fundusze dłużne zagraniczne

+8,3%

2.

obligacje skarbowe 10-letnie (I rok)

+2,6%

3.

fundusze dłużne polskie korporacyjne

+2,5%

4.

obligacje skarbowe 4-letnie (I rok)

+2,35%

5.

obligacje skarbowe 2-letnie

+2%

6.

obligacje skarbowe 3-letnie* (I rok)

+1,95%

7.

lokaty roczne

+1,44%

8.

fundusze gotówkowe i pieniężne (uniwersalne)

+1,2%

9.

fundusze dłużne polskie (uniwersalne)

+0,7%

10.

fundusze dłużne polskie (skarbowe)

-0,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: obligacjeskarbowe.pl, Comperia Analytics, analizy.pl,

* – średnia arytmetyczna z dwóch półroczy (2,1 i 1,81 proc.)

 

Stopa zwrotu z ryzykownych instrumentów finansowych w 2016 r.

lp.

aktywo

zysk/strata w 2016 r. [proc.]

1.

akcje (mWIG40)

+20,01%

2.

złoto (w PLN)

+15,61%

3.

akcje (WIG)

+14,10%

4.

fundusze akcji polskich (małych i średnich spółek)

+13,1%

5.

akcje (sWIG80)

+9,62%

6.

fundusze akcji polskich (uniwersalne)

+8,7%

7.

złoto (w USD)

+8,64%

8.

akcje (WIG20)

+7,95%

9.

dolar USD

+7,13%

10.

frank szwajcarski

+4,52%

11.

euro

+3,81%

12.

funt szterling

-11,09%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: analizy.pl, bankier.pl, gpw.pl

 


Maciej Kusznierewicz

© Obiektywnie o Finansach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci