', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Menu

Obiektywnie o Finansach

Ciekawe wiadomości z branży finansowej, newsy, analizy, rankingi, zestawienia, informacje o usługach finansowych, omówienie haczyków w promocjach oferowanych przez banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne

Gwarancje BFG po nowemu

maciejka51

Państwowa ochrona depozytów klientów banków i SKOK-ów to teraz 200 tys. euro. Jednak wyższy limit ma zastosowanie tylko w określonych sytuacjach i przez ograniczony czas. Szczególnie traktowane są m.in. środki ze sprzedaży mieszkania, nabycia spadku i wypłaty ubezpieczenia.

 

W październiku weszła w życie nowelizacja ustawy z 10 czerwca br. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Wprowadziła ona nowe zasady dotyczące państwowej ochrony depozytów. Ponadto ustanowiła instytucję przymusowej restrukturyzacji, która ma poważne konsekwencje dla osób posiadających akcje i obligacje banków.

 

Nowe zasady ochrony depozytów

 

Z punktu widzenia posiadaczy depozytów, czyli klientów trzymających pieniądze na kontach i lokatach w bankach i SKOK-ach, nowa ustawa o BFG wprowadziła dwie istotne zmiany:

 1. Szybszą wypłatę pieniędzy w razie bankructwa banku i SKOK-uNowe zasady gwarancji depozytów BFG
  Z 20 do 7 dni roboczych skrócono czas uruchomienia wypłat depozytów od momentu zawieszenia danej instytucji przez KNF i skierowania przez nadzorcę do sądu wniosku o upadłość tegoż podmiotu. Już wedle nowego prawa wypłacane są pieniądze klientom upadłego Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.
 2. Wyższy limit gwarancji – w szczególnych przypadkach
  Podstawowe gwarancje przysługujące deponentowi utrzymano na dotychczasowym poziomie, stanowiącym równowartość 100 tys. euro. Jednak niektóre środki przez trzy miesiące od ich wpłynięcia na konto deponenta będą objęte odrębnym zabezpieczeniem – także do równowartości 100 tys. euro. W sumie gwarancje przysługujące jednemu klientowi sięgną więc 200 tys. euroniezależnie od wielkości ulokowanych środków i liczby rachunków w danej instytucji. Jednak po upływie trzech miesięcy od daty wpłynięcia tychże środków dodatkowa ochrona ustanie. Wówczas wielkość gwarancji znów będzie wynosić 100 tys. euro.

 

państwowa ochrona depozytówOd 9 października br. w sposób szczególny traktowane pieniądze pochodzące z: (art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG):

 • sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub nieruchomości mieszkalnej albo jej części (jeśli transakcji nie zwarto w ramach działalności gospodarczej deponenta),
 • umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • nabycia spadku, wykonania zapisu lub otrzymania zachowku,
 • wypłaty ubezpieczenia na życie lub dożycie,
 • wypłaty ubezpieczenia NNW,
 • wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej.

 

Przykład. Dziś (10 listopada) Jan Kowalski na kontach i lokatach w banku X ma ulokowane 434.240 zł, czyli równowartość 100 tys. euro wedle kursu NBP z dziś. Jutro (11 listopada) rachunek Kowalskiego zostanie zasilony kwotą 300 tys. zł (ok. 69 tys. euro) ze sprzedaży mieszkania. Pieniędzy nie wypłaci, tylko zostawi w banku X. Oznacza to, że te 300 tys. zł (69 tys. euro) zostanie objęte odrbębną ochroną, która będzie trwać do 11 lutego 2017 r. Po tym dniu, czyli od 12 lutego, wielkość państwowej ochrony depozytów Kowalskiego w banku X znów będzie wynosić 100 tys. euro.

 

Ważne! Prawo do dodatkowej ochrony depozytów trzeba udowodnić. W tym celu należy dostarczyć do BFG oświadczenie o zaistniałym przypadku i dokumenty o tym świadczące. Ponadto instytucja, w której klient ulokował środki szczególnego traktowania, musi to potwierdzić.

BFG może weryfikować dodatkowe roszczenia deponenta, czyli np. sprawdzić księgi wieczyste i ewidencję gruntów i budynków.

 

Dyrektywa bail-in w Polsce

 

Od 9 października w polskim prawie bankowym obowiązuje też przymusowa restrukturyzacja podmiotów z branży finansowej. Dokonać jej może Bankowy Fundusz Gwarancyjny w stosunku do firm zagrożonych bankructwem, np. banku, SKOK-u, TFI.

W ramach sanacji BFG, który stanie się właścicielem zagrożonej upadłościądyrektywa bail-in instytucji, może umorzyć niektóre jej zobowiązania w celu pokrycia jej strat. Oznacza to prawną możliwość pozbawienia akcjonariuszy i obligatariuszy danego banku czy SKOK-u ich prawa własności, czyli roszczeń z tytułu posiadanych akcji i obligacji. W ten sposób do polskiego prawodawstwa weszła wydana w maju 2014 r. przez Komisję Europejską tzw. dyrektywa bail-in (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD).

Dla ratowania plajtującego podmiotu BFG może również: sprzedać go w całości lub części, przenieść jego dobre aktywa i pasywa (depozyty) do specjalnie utworzonej instytucji pomostowej oraz przenieść jego wątpliwe aktywa do firmy sekurytyzacyjnej.

Oznacza to, że z dyrektywy bail-in wyłączone są depozyty klientów. Innymi słowy: BFG nie może poświęcić lokat klientów ani ich pieniędzy z kont oszczędnościowych czy ROR-ów, by uchronić bank czy SKOK przed bankructwem.

 


Maciej Kusznierewicz

© Obiektywnie o Finansach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci