', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Menu

Obiektywnie o Finansach

Ciekawe wiadomości z branży finansowej, newsy, analizy, rankingi, zestawienia, informacje o usługach finansowych, omówienie haczyków w promocjach oferowanych przez banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne

Dlaczego waluty drożeją i tanieją?

maciejka51
To, że wartość środków płatniczych jednego dnia rośnie, a drugiego maleje, jest dla nas czymś naturalnym. Czy jednak wiemy, dlaczego tak się dzieje, od czego zależy cena dewiz na rynku walutowym i jakie czynniki mają wpływ na wartość danej waluty?

Wpis sponsorowany przez bankier.pl

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez względu na to czy jest to dolar, euro, frank, czy też funt brytyjski, wartość walut wciąż zmienia się – spada lub wzrasta. Dlaczego tak się dzieje?

 

Wartość waluty w teorii i praktyce

 

Jeżeli przyjrzymy się kursom na giełdzie, zauważymy, że handel odbywa się jedynie częścią wyemitowanych akcji. Główny pakiet akcji jest w posiadaniu inwestora większościowego i jest to pakiet długoterminowy.

Posługując się tą analogią, można stwierdzić, że kurs walut, jaki to codzienniekursy walut możemy obserwować na rynku, jest wynikiem zawieranych przez inwestorów transakcji. Cena środka płatniczego obowiązująca w danym dniu stanowi wypadkową bieżących transakcji, zawieranych przez uczestników rynku.

Kursy obecnych na rynku walut kształtują się przede wszystkim na podstawie czynników makroekonomicznych. Należy tu wymienić przede wszystkim wyniki gospodarcze poszczególnych państw (m.in. tempo wzrostu PKB) oraz bieżący poziom stóp procentowych.

Jednak najważniejszą siłą determinującą cenę dewiz jest prawo popytu i podaży. Stosunkowo często prawo to kształtuje kurs wbrew wszelkim oczekiwaniom – analityków, ekonomistów i uczestników transakcji. To sprawia, że wartość pieniądza trudno przewidzieć. W efekcie inwestor nigdy do końca nie wie, czy zarobi, czy straci na grze na rynku walutowym.

Warto jednak wiedzieć, że kurs walutowy wcale nie musi zostać zdeterminowany przez oddziaływanie opisanych sił. Może bowiem zostać wygenerowany przez bank centralny, np. amerykański Fed, unijny EBC czy szwajcarski SNB. Instytucja ta może zadeklarować sprzedaż i zakup określonej ilości waluty.

Na kształtowanie się kursu walutowego istotnie wpływa również zastosowany mechanizm kursu, czyli sposób jego wyznaczania. Wraz z wprowadzeniem euro w 1999 r. zaczęto stosować system stabilizowania określany jako ERM II. Ma on bronić cenę środka płatniczego przed zbytnimi wahaniami. Do jego wdrożenia są zobowiązane kraje, które zamierzają przyjąć euro.

Kurs waluty wciąż się zmienia. Jeśli chcemy ją kupić czy sprzedać, powinniśmy być na bieżąco. To pozwoli nam zawrzeć transakcję w najlepszym dla nas okresie.Wpis sponsorowany przez bankier.pl

© Obiektywnie o Finansach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci