', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Menu

Obiektywnie o Finansach

Ciekawe wiadomości z branży finansowej, newsy, analizy, rankingi, zestawienia, informacje o usługach finansowych, omówienie haczyków w promocjach oferowanych przez banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne

Oprocentowanie lokat a stabilność sektora i całej gospodarki

maciejka51
Banki podnoszą oprocentowanie depozytów, ale wciąż lepiej płacą za środki powierzone na kilka miesięcy niż na kilka lat. Klienci się cieszą, bo nie zamrażają na długo swoich pieniędzy, jednak KNF nie jest zadowolona. Dlaczego?

 

FM Bank ogłosił w czwartek (2.08) zmiany w oprocentowaniu wszystkich standardowych depozytów dla klientów indywidualnych i biznesowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że już cztery dni później poinformował o nowych stawkach. – Zmiana jest reakcją na ofertę konkurencji – tłumaczy Iwona Polok, PR Manger banku.

Korekta, która objęła wszystkie lokaty terminowe, jest jednak symboliczna, gdyż w zależności od terminu zapadalności wynosi 0,05-0,1 pkt proc. Obecnie najkorzystniej oprocentowane są depozyty na pół roku i dziewięć miesięcy – 6,40 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.). Co ciekawe stawka dla produktów o najkrótszym (trzymiesięcznym) i najdłuższym (dwuletnim) terminie zapadalności jest identyczna – 6,2 proc. Wniosek? W FM Banku nie opłaca się zakładać lokat na długi okres.

 

Niekorzystna struktura depozytów

 

Teza da dotyczy niemal wszystkich bankowych instytucji działających w naszym kraju. Potwierdzają to dane NBP o strukturze aktywów zgromadzonych przez gospodarstwa domowe w bankach na koniec I półrocza br. Obecnie z 482 mld zł trzymanych przez Polaków w tych instytucjach aż 330 mld stanowią środki ulokowane na krócej niż miesiąc. 68 mld zł to instrumenty z terminem do trzech miesięcy, 46 mld zł – do pół roku. Roczne produkty finansowe obejmują 27 mld zł, natomiast dwuletnie – zaledwie 6 mld zł!

 

KNF na straży płynności

 

Lokaty krótkoterminowe obejmują więc prawie 98 proc. wszystkich depozytów. Tymczasem KNF naciska, by podmioty finansowe zmieniły ciężar finansowania kredytów hipotecznych z lokat krótkoterminowych na długoterminowe. Ma to zmniejszyć systemowe ryzyko niewypłacalności sektora. Kondycja banków pośrednio wpływa na stan gospodarki, bo firmy te kredytują wiele inwestycji. KNF chce, by podmioty finansowe były przygotowane na nagły odpływ gotówki i mimo trudności zachowały płynność, czyli np. w terminie wypłacały należności klientom. Wymóg ten wchodzi w skład Bazylei III, czyli pakietu regulacji na rzecz budowania stabilności branży bankowej. Zacznie on obowiązywać od 2019 r., ale już od przyszłego roku instytucje przyjmujące depozyty będą musiały meldować KNF-owi, jak wygląda ich długoterminowa płynność.

Powyższy problem tylko w pewnej części dotyczy FM Banku, który nie finansuje kupna nieruchomości przez klientów indywidualnych. Zresztą tej kategorii konsumentów bank nie oferuje żadnych kredytów, gdyż skupia się na obsłudze mikro- i małych przedsiębiorstw, a horyzont czasowy udzielanych im pożyczek jest o wiele krótszy.

 

Maciej Kusznierewicz 

© Obiektywnie o Finansach
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci